Past Presidents

NAMES YEAR
Late Shri Bhogilal C. Shah 1926 Onwards
Late Shri C. K. Jobanputra 1969-70
Late Shri C. V. Parikh 1970-71
Late Shri Ganpati S. N. Desai 1971-72
Late Shri Mohanlal B. Vanjara 1972-73
Late Shri Popatlal C. Kshatriya 1973-74
Late Shri B. C. Joshi 1974-76
Late Shri V. H. Patil 1976-78 & 2000-01
Shri Y. P. Trivedi 1978-80
Shri Soli E. Dastur 1980-82
Late Shri P. U. Thakore 1982-83
Late Shri D. M. Harish 1983-84
Shri K. K. Ramani 1984-86
Shri P. C. Joshi 1986-87
Late Shri P. S. Masand 1987-88
Late Shri Narayan K. Varma 1988-90
Dr. K. Shivaram 1990-92
Late Shri N. M. Rohira 1992-93
Late Shri D. R. Raiyani 1993-94
Shri Keshav B. Bhujle 1994-96
Shri Sharad R. Dalal 1996-97
Shri Subhash S. Shetty 1997-98
Shri Pradip N. Kapasi 1998-99
Shri V. P. Verma 1999-00
Shri Kishor Vanjara 2001-02
Shri S. N. Inamdar 2002-03
Shri Vipin P. Batavia 2003-04
Shri Ajit N. Rohira 2004-05
Shri Akbarally S. Merchant 2005-06
Shri Vipul B. Joshi 2006-07
Shri Bhavesh Vora 2007-08
Shri Mahendra Sanghvi 2008-09
Shri Gopal Kandarpa 2009-10
Shri Sujal Shah 2010-11
Shri Parimal Parikh 2011-12
Shri Manoj Shah 2012-13
Shri Yatin Desai 2013-14
Shri Paras K. Savla 2014-15
Shri Avinash B. Lalwani 2015-16
Shri Hitesh R Shah 2016-17
Shri Ajay R. Singh 2017-18
Shri Hinesh Doshi 2018-19
Shri Vipul K. Choksi 2019-20
Shri Anish M. Thacker 2020-21
Shri Ketan L. Vajani 2021-22
Shri Parag S. Ved 2022 – 23